Kho chứa đá tự động

    1. Kho chứa đá
    2. Kho chứa đáKho chứa đá tự động được sử dụng để cung cấp và lưu giữ đá trong những trường hợp cần thiết. Kho có thể tự động sản xuất đá cho đến khi đầy. Và khi không đủ đá, nó có thể tự động khởi động để làm đá bổ sung vào. Kho đá tự động Snowkey được phân làm 2 loại: dạng container và loại hỗn hợp.
    1. Kho chứa đá hỗn hợp
    2. Kho chứa đá hỗn hợpKho chứa đá hỗn hợp của chúng tôi là loại kho lưu trữ tự động. Di chuyển và lắp đặt dễ dàng. Kho được dùng để cung cấp và lưu trữ đá trong những trường hợp cần thiết.
Thông tin phản hồi