Thiết bị phân phối đá

    1. Máy phân phối đá dạng xoắn ốc
    2. Máy phân phối đá dạng xoắn ốcMáy phân phối đá dạng xoắn ốc của chúng tôi sử dụng tấm gạt xoắn ốc để phân phối đá vảy. Máy đặc biệt kinh tế cho các hoạt động phân phối đá ở khoảng cách ngắn.
    1. Hệ thống phân phối đá dạng khí
    2. Hệ thống phân phối đá dạng khíHệ thống phân phối đá dạng khí thích hợp cho việc phân phối ở những khoảng cahs dài, và trong những điều kiện hạn chế khác. Hệ thống cũng có thể cung cấp đá đồng thời cùng một lúc đến nhiều điểm với độ an toàn cao.
Thông tin phản hồi